środa, 12 listopada 2014

Teatro Grottesco w przedsprzedaży!

W końcu możemy zamawiać największe dzieło Thomasa Ligottiego, przedstawiciela weird fiction i uznanego według wielu spadkobiercą Lovecrafta. Wydanie jest wyjątkowe, bo zawiera przedmową specjalnie napisaną przez autora dla polskiego czytelnika! Znajduje się też najobszerniejsze jak dotąd bibliografia dzieł Ligottiego, jaka powstała na świecie, również sporządzona na potrzeby tego wydania. Jak widać jest ono bardzo wyjątkowe, jak zresztą sam autor.

Książka ukaże się 20 listopada nakładem Wydawnictwa Okultura, ale zamawiać można już teraz. Ważna informacja jest taka, że 500 pierwszych egzemplarzy książki ukaże się w twardej oprawie,  a pierwsze 100 osób, które zamówi książkę ze strony wydawnictwa otrzyma upust cenowy. :)
Teatro Grottesco to zbiór najlepszych opowiadań mistrza współczesnych opowiadań grozy, którego niezwykła wyobraźnia ukazuje horror egzystencji. W opowiadaniach Ligottiego „zło” nie ma w sobie nic ponadzmysłowego, czai się bowiem tuż za rogiem, a nawet bliżej, w ludzkim ciele, zmysłach, myślach. Nieporównywalny z niczym geniusz Ligottiego zapewnia mu uznanie czytelników i krytyków, którzy wielokrotnie nagradzali go prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. Nagrodą im. Brama Stokera oraz International Horror Gild Award. Ligottiego nieprzypadkowo klasyfikuje się jako czołowego reprezentanta weird fiction, gatunku wyrosłego z tego samego pnia co klasyczna groza, w zasadzie stanowiącego osobne zjawisko literackie, które jednak dzieli z horrorem odcienie stanów emocjonalnych wzbudzanych w czytelniku – lęku lub niepokoju. Źródła tego lęku i niepokoju są jednakże zupełnie inne. Można doszukiwać się ich w doświadczeniu zdumienia nieprzenikalnością świata, w labiryntowej dezorientacji uczestników gry, której reguły nie tylko są nieprzejrzyste, ale – zgodnie z prawem ciągłych przeobrażeń – nieustannie tworzone od nowa.


“Oto geniusz weird fiction, naturalny spadkobierca Poego, Lovecrafta, Brunona Schulza oraz Kafki!”
– Jeff Vandermeer, autor Podziemi Veniss oraz Miasta szaleńców i świętych

„W opowiadaniach Thomasa Ligottiego czysta, doświadczana całym sobą groza spotyka czystą, wywiedzioną z tej grozy i nieskorumpowaną żadnym sentymentalizmem myśl. Efektem tego spotkania jest piękno nieporównywalne z niczym, co do tej pory oferowała literatura.”
– Jakub Winiarski, pisarz, redaktor naczelny „Nowej Fantastyki” w latach 2010-2013

„Thomas Ligotti to najbardziej niepokojący, a zarazem najbardziej prawdziwy ze znanych mi autorów. Największy prześladowca nocy i wszystkich jej imion!"
– David Tibet, Current 93


SPIS TREŚCI:

Przed­mowa do pol­skiej edycji
Urze­cze­nie kosz­ma­rem — Woj­ciech Gunia, Sła­wo­mir Wielhorski

I. ZABURZENIA:

1. Czy­stość
2. Zarządca mia­sta
3. Dziwowisko i inne opowiadania:
  -  Przed­mowa
  - Cho­ro­bliwa macierz
  - Przed­wcze­sny komunikat
  - Astro­no­miczne rozmycie
  - Otchłań form organicznych
  - Szał feno­me­nalny
  - Posło­wie
4. Mario­netka błazna
5. Czer­wona Wieża

II. ZDEFORMOWANIA:

6. Motywy moich dzia­łań odwetowych
7. Nasz tym­cza­sowy nadzorca
8. W obcym mieście, na obcej ziemi:
   - Cień jego wznie­sie się do wyż­szego domu
   - Dźwięk dzwon­ków będzie nieść się bez końca
   - Łagodny głos szepce: nic
   - Kiedy usły­szysz śpiew, będziesz wie­dzieć, że nad­szedł czas

III. ZNISZCZENI I ZGNĘBIENI:

9. Teatro Grot­te­sco
10. Luna­parki przy sta­cjach benzynowych
11. Bun­ga­low
12. Seve­rini
13. Cień, Ciem­ność

Biblio­gra­fia — Sła­wo­mir Wiel­hor­ski, Mate­usz Kopacz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz